Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

«Εξελιγμένη Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και Διατάξεις» (Υποψήφιος Διδάκτορας)