Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια Βιοεπιστημών

Απαραίτητα Προσόντα: Διδακτορικό Δίπλωμα (που εχει αποκτηθεί μεχρι πριν 4 χρόνια απο την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης) και ανάλογη εμπειρία με δημοσιευμένο έργο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης