Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΕΒΕΑ σε φοιτητές

Σύμφωνα με το ΕΒΕΑ την πρακτική άσκηση διοργανώνει το Hong Kong Baptist University, μέσω του προγράμματος Metropolitan Attachment Programme (MAP). Χώρα: Κίνα