Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα υποτροφιών Ο.Δ. Γερμανίας
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο προγράμματος δεξαμενών (poolsystem), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές καλλιτεχνικές σπουδές ή να εκπονήσουν έρευνα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό...
Τι κάνει ένα παιδί με αθλητική υποτροφία σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο; Πως πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμα του και ποια είναι η προτεραιότητα του;

Τι διευκολύνσεις έχει ένας αθλητής;

Πως επιλέγονται τα παιδιά από όλο τον κόσμο, στα οποία δίνονται υποτροφίες;
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε ότι προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Το Ίδρυμα CANON στην Ευρώπη ανακοίνωσε ότι προσφέρει υποτροφίες γα έρευνα σε Ευρωπαίους και Ιάπωνες διακεκριμένους διπλωματούχους ερευνητές με διδακτορικό τίτλο ή τουλάχιστον Master’s degree, σε όλους τους κλάδους της επιστήμης.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).
Aνακοινώνει
Την προκήρυξη συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:...
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κριεζή, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13,τριών (3) υποτροφιών.
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. - ΕΣΠΑ 2007-2013
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Προγράμματα Υποτροφιών ΙΚΥ", συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.500.000 Ευρώ.
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε 200 υποτροφίες του προγράμματος Siemens στις εξής κατηγορίες:
Α. 50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2013- 2014, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.
Β. 50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ...

Pages