Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα χρηματοδοτήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 295 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, και ειδικότερα σε έξι επιστημονικές περιοχές
Οι υποτροφίες ξεκίνησαν να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Έως σήμερα το συνολικό ποσό που έχει δοθεί για υποτροφίες με σκοπό την αρωγή των μεταπτυχιακών σπουδών σε Ιδρύματα των Η.Π.Α. για τριάντα έξι (36) αριστούχους πτυχιούχους...
Kαθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ιορδανίας
Προκηρύχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση της Ιορδανίας σε Έλληνες υπηκόους, στo πλαίσιo των μορφωτικών ανταλλαγών.

Οι υποτροφίες είναι τρεις (3) για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι...
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Υποτροφίες Marie Curie 2013
Μέχρι τις 14 Αυγούστου οι προτάσεις για τις υποτροφίες Marie Curie των Έλληνων ερευνητών που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, ή να επιστρέψουν στην Ευρώπη μετά από παραμονή σε τρίτες χώρες, καλούνται να υποβάλουν, έως τις 14 Αυγούστου...
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση, αποφάσισε και ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2013 / 2014 συνολικά 239 υποτροφίες, από τις οποίες 213 σε Έλληνες και 26 σε αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα σε Έλληνες χορηγούνται 115 υποτροφίες εξωτερικού για 15 χώρες, 74 υποτροφίες για την Ελλάδα και 24...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη)
Υποτροφία/ες: ​Δύο​ (​2) υποτροφί​ες ​στο σύνολο των ειδικοτήτων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για υποτροφία έως 2 Σεπτεμβρίου 2013

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

Υποτροφία/ες:...
Αναγνωρίζοντας τη συνεχή αύξηση και τη σημασία των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της ναυτιλίας, η WISTA Hellas, σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, προσφέρει δύο μερικές υποτροφίες με τη μορφή της οικονομικής ενίσχυσης (50% των διδάκτρων) σε δύο...
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, μία (1) υποτροφία, με επιλογή, σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της ΚληρονομίαςΣπυρίδωνoς...

Pages