Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Οι υποτροφίες θα απονέμονται ετησίως σε χαρισματικούς φοιτητές από την Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο φημισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα McGill.
Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα). Υποτροφία/ες: Μία (1) υποτροφία για το MBA International.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
Από το 2004, το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, VRIκα!, παρέχει υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Δεκαεννέα (19) συνολικά υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της χώρας, για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ», με την ακόλουθη κατανομή...
Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών προκηρύσσουν δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων πτυχιούχων των Πανεπιστημίων της χώρας για το ακαδ. έτος 2011-2012 για...
Η Ακαδημία Αθηνών, σύμφωνα με την υπ.' αριθ. 20438/14.01.2013 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, για Μονωδό (υψίφωνο ή μεσόφωνο), από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων...
Οι υποτροφίες αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα: MScinlnformation & Telecommunications Technologies και MSc in Management of Business Innovation & Technology. To συνολικό κόστος των υποτροφιών στα ανωτέρω προγράμματα ανέρχεται στις 17.500 ευρώ.

Pages