Υποτροφίες για μεταπτυχιακά

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» προκηρύσσει :
Α) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή.
Β) Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως...
Ημ. ανάρτησης: Μάιος, 2013 | Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους Κολοκύθα θα χορηγήσει μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε πτυχιούχο ΑΕΙ που κατάγεται από τη γενέτειρα του Ιδρυτή, τη Ναύπακτο, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7/10 και ηλικία έως 36 ετών.
Το «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ» θα χορηγήσει υποτροφίες για τη σπουδαστική περίοδο 2012-2013 σε φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής Σχολής και του τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λήξη υποβολής 31/05/2013
Η Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή Μ. Βρετανίας προκηρύσσει 4 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αριστούχους φοιτητές αρχαιολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία. Λήξη υποβολής 01/06/2013
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τρεις (3) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές (...
Ερευνητική υποτροφία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Harvard σε ένα μέλος ΔΕΠ (Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή) της Σ.Α.Κ.Ε. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Μαΐου 2013.
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές (έρευνα) σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Pages