Υποτροφίες εξωτερικού

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και φιλοξενία με πρωινό και δείπνο στο Denza Institute στο Posillipo στη Νάπολη
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα υποτροφιών Ο.Δ. Γερμανίας
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο προγράμματος δεξαμενών (poolsystem), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές καλλιτεχνικές σπουδές ή να εκπονήσουν έρευνα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό...
Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.
Τι κάνει ένα παιδί με αθλητική υποτροφία σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο; Πως πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμα του και ποια είναι η προτεραιότητα του;

Τι διευκολύνσεις έχει ένας αθλητής;

Πως επιλέγονται τα παιδιά από όλο τον κόσμο, στα οποία δίνονται υποτροφίες;
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | DAAD - Υποτροφίες 2014/15
Εκμάθηση γλώσσας

Μεταπτυχιακές σπουδές

Έρευνα

Pages