Υποτροφίες εξωτερικού

Οι υποτροφίες θα απονέμονται ετησίως σε χαρισματικούς φοιτητές από την Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στο φημισμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα McGill.
Ημ. ανάρτησης: Μάιος, 2013 | Υποτροφίες University of Belgrade
Ανακοίνωση και την αίτηση για τη χορήγηση υποτροφιών από το University of Belgrade.
Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος - HELMEPA προκηρύσσει Yποτροφία ύψους 15.000 ευρώ στη μνήμη του Εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
· Master Biosciences
· Master Sciences de la matiere
· Master Nanoscale Engineering
· Master ADMIRE
· Master Altervilles
· Master AlterEurope
Τρεις υποτροφίες θα χορηγήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής».
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
Από το 2004, το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, VRIκα!, παρέχει υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει Yποτροφία ύψους €15.000 στη μνήμη του Εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Pages