Υποτροφίες εξωτερικού

Σε όλη την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, οι νέοι από την Ελλάδα θα έχουν την έμπρακτη υποστήριξη του αδελφοποιημένου Δήμου Steglitz - Zehlendorf του Βερολίνου και του Συλλόγου Ελληνογερμανικής Φιλίας.
Η Grecruitment προτίθεται να χορηγήσει 10 υποτροφίες εκμάθησης Ολλανδικών σε τελειόφοιτους φοιτητές ή πρόσφατα αποφοίτους των παρακάτω σχολών:

α. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστων
β. Τμήμα Φυσικής, κατευθυνσης Ηλεκτρονικής & Η/Υ
γ. Τμήμα Μηχανολόγων μηχανικών
Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών προκηρύσσουν δύο (2) διαγωνισμούς σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων υποτρόφων πτυχιούχων των Πανεπιστημίων της χώρας για το ακαδ. έτος 2011-2012 για...
Το ARC, ίδρυμα της Γαλλίας που ασχολείται με την έρευνα γύρω από τον καρκίνο, απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας για το 42ο Βραβείο ARC Léopold Griffuel.
Το IRSTEA (πρώην CEMAGREF) είναι ένα δηµόσιο ίδρυµα έρευνας και τεχνολογίας (EPST) που υπάγεται στο γαλλικό Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στο Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίµων και ∆ασών. Το Ινστιτούτο απασχολεί 1750 άτοµα προσωπικό, 250 υποψήφιους διδάκτορες και 40 µεταδιδακτορικούς...
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο ROCTOCK της Γερμανίας και το Γερμανικό Προξενείο Κερκύρας εξασφάλισαν σε πρώτο στάδιο 55 υποτροφίες για νέους και νέες της Κέρκυρας απόφοιτους λυκείου μέχρι 35 ετών για δυνατότητα σπουδών στο χώρο του τουρισμού
Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από εκατό έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους Κολοκύθα θα χορηγήσει μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε πτυχιούχο ΑΕΙ που κατάγεται από τη γενέτειρα του Ιδρυτή, τη Ναύπακτο, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7/10 και ηλικία έως 36 ετών.
Η Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή Μ. Βρετανίας προκηρύσσει 4 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αριστούχους φοιτητές αρχαιολογίας για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία. Λήξη υποβολής 01/06/2013
Αυτές οι περίοδοι άσκησης μπορεί να είναι αμειβόμενες ή μη αμειβόμενες και χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: γενική, δημοσιογραφίας και για μεταφραστές.

Pages