Υποτροφίες εξωτερικού

Πραγματοποίηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, συνήθως με στόχο τη διδακτορική διατριβή στη Γερμανία ή την Ελλάδα....

Χώρα: Γερμανία

Pages