Υποτροφίες ιατρικής | Ζητούνται φοιτητές-απόφοιτοι ιατρικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή του Κανονισμού Υποτροφιών, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ. 98142/Β7/19-7-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1915/Β/7-8-2013).
Aνακοινώνει
Την προκήρυξη συνολικά 100 θέσεων υποτροφιών στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:...
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | 8 υποτροφίες Ψυχιατρικής στο εξωτερικό
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση». H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2013.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς και, προαιρετικά, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.,), που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν στο εξωτερικό διδακτορική διατριβή (5 θέσεις υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα στο...
To Σωματείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την ΟΕΦΕ και το σημαντικότερο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, NICOSIA Λευκωσίας, εφαρμόζοντας και ενισχύοντας το πρόγραμμα αλληλεγγύης στην εκπαίδευση, προσφέρουν τρεις (3) υποτροφίες σπουδών, συνολικής αξίας 80.000 ευρώ, σε...
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της καινούριας του υπηρεσίας «Ανοιχτές Θύρες Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί σε μια σειρά εκδηλώσεων-Ημερίδων με θέμα τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Ιατρική...
Το «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ» θα χορηγήσει υποτροφίες για τη σπουδαστική περίοδο 2012-2013 σε φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής Σχολής και του τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λήξη υποβολής 31/05/2013
Τρεις υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση, καταγόμενους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας, προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τα έσοδα του...
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα χορηγηθούν δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Μηχανικής, Νομικής, Ιατρικής ή στις Κοινωνικές επιστήμες. Διάρκεια υποτροφίας: δύο (2) έτη. Οι υποτροφίες θα καλυφθούν από χορηγία του...
Το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ» χορηγεί ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ, σε φοιτητές/τριες της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του 2ου έτους, καταγομένους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Φθιώτιδος, Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας.

Pages