Υποτροφίες 2013

& θέσεις ερευνητών & θέσεις πρακτικής άσκησης

Εγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη είκοσι τριών (23) υποτρόφων, εις βάρος των εσόδων του Βαρβακείου Ιδρύματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Προκήρυξη επιλογής επτά (07) υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ (αιτήσεις μέχρι και τις 22-10-2013)
Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (01) υποτρόφου για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ (αιτήσεις μέχρι και τις 26-09-2013)
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Υποτροφίες Ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά
Παροχές Θα χορηγηθούν είκοσι (20) βοηθήματα των 2.500,00 ευρώ το καθένα για το έτος 2013.
Προκηρύσσονται οι κάτωθι υποτροφίες οι οποίες υποστηρίζονται από την οικογένεια Α. Μεντζελόπουλου και αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές
2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές
Με την υποτροφία αυτή επιβραβεύονται οι προσπάθειες και το ήθος μίας φοιτήτριας από τις αποφοίτους των Λυκείων Μήλου( Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Μήλου) και Κιμώλου που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι της χώρας με εισαγωγικές εξετάσεις. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι την 30ην Νοεμβρίου 2013
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα υποτροφιών Ο.Δ. Γερμανίας
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Προκήρυξη υποτροφιών από τον Ροταριανό Ομιλο
Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας, συνεχίζοντας την προσφορά του, γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 προτίθεται να προκηρύξει δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές – φοιτήτριες των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο Ν. Κερκύρας και που σπουδάζουν ήδη ή θα σπουδάσουν σε...
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο προγράμματος δεξαμενών (poolsystem), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές καλλιτεχνικές σπουδές ή να εκπονήσουν έρευνα στην Ελβετία κατά το ακαδημαϊκό...

Pages