Υποτροφίες 2013

& θέσεις ερευνητών & θέσεις πρακτικής άσκησης

Σκοπός του προγράμματος είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ερευνητών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα (Πανεπιστήμια, Διεθνείς Οργανισμούς, Εγκεκριμένα Ινστιτούτα κ.ο.κ.) του εξωτερικού για απόκτηση τεχνογνωσίας.
Τι κάνει ένα παιδί με αθλητική υποτροφία σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο; Πως πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμα του και ποια είναι η προτεραιότητα του;

Τι διευκολύνσεις έχει ένας αθλητής;

Πως επιλέγονται τα παιδιά από όλο τον κόσμο, στα οποία δίνονται υποτροφίες;
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Ημ. ανάρτησης: Σεπτέμβριος, 2013 | DAAD - Υποτροφίες 2014/15
Εκμάθηση γλώσσας

Μεταπτυχιακές σπουδές

Έρευνα
Η Ανώνυμη Εταιρεία «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στη μνήμη της Καίτης Δασύλλα-Δρακοπούλου.Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ.
H Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοίνωσε ότι προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών σε φοιτητές και αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Έγκριση Μαθητειών Α’ ΚΥΚΛΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ), με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π...
Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου "Νευροεκφυλιστικά φαινόμενα κατά τη γήρανση και ο ρόλος των μοριακών μηχανισμών νέκρωσης"

Pages