Υποτροφίες 2013

& θέσεις ερευνητών & θέσεις πρακτικής άσκησης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε 200 υποτροφίες του προγράμματος Siemens στις εξής κατηγορίες:
Α. 50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2013- 2014, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.
Β. 50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ...
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα χρηματοδοτήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 295 θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, και ειδικότερα σε έξι επιστημονικές περιοχές
Οι υποτροφίες ξεκίνησαν να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Έως σήμερα το συνολικό ποσό που έχει δοθεί για υποτροφίες με σκοπό την αρωγή των μεταπτυχιακών σπουδών σε Ιδρύματα των Η.Π.Α. για τριάντα έξι (36) αριστούχους πτυχιούχους...
Kαθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ιορδανίας
Προκηρύχθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση της Ιορδανίας σε Έλληνες υπηκόους, στo πλαίσιo των μορφωτικών ανταλλαγών.

Οι υποτροφίες είναι τρεις (3) για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι...
http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies-main/53-ypotrofies-klirodothmata/9966-13-08-13-2010-2011.html
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη
Ημ. ανάρτησης: Αύγουστος, 2013 | Υποτροφίες Marie Curie 2013
Μέχρι τις 14 Αυγούστου οι προτάσεις για τις υποτροφίες Marie Curie των Έλληνων ερευνητών που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, ή να επιστρέψουν στην Ευρώπη μετά από παραμονή σε τρίτες χώρες, καλούνται να υποβάλουν, έως τις 14 Αυγούστου...
Δύο υποτροφίες για διδακτορικό φοιτητή-τρια στην Αρχαία και Νεώτερη φιλοσοφία (Παν/μιο Οσλο)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ωνάση, αποφάσισε και ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2013 / 2014 συνολικά 239 υποτροφίες, από τις οποίες 213 σε Έλληνες και 26 σε αλλοδαπούς. Συγκεκριμένα σε Έλληνες χορηγούνται 115 υποτροφίες εξωτερικού για 15 χώρες, 74 υποτροφίες για την Ελλάδα και 24...

Pages