Νέες υποτροφίες και θέσεις για ερευνητές κυρίως πληροφορικής, ΔΕ 24 ΔΕΚ 2012