Νέες θέσεις ερευνητών και διαγωνισμός για υποτροφίες, ΚΥ 13 ΙΑΝ 2013