Πολλές νέες υποτροφίες, υποτροφίες από την ΑΧΕΠΑ, υποτροφίες εξωτερικού, ΔΕ 21 ΙΑΝ 2013