Πολλές νέες υποτροφίες σε εσωτερικό, εξωτερικό και θέσεις για ερευνητές